Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Una estratègia caducada abans de ser aprovada PDF Imprimeix Correu electrònic
dilluns, 4 de gener de 2021 16:33
AddThis Social Bookmark Button

 

Una estratègia caducada

abans de ser aprovadaCèsar Blanché

 

 

 

La fatídica data del 31 de desembre de 2020 ha arribat. L'Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF 2014-2020) ha arribat a la seva fi sense haver estat ni tan sols aprovada pel Govern de Catalunya, malgrat les reiterades promeses manifestades i, igualment, reiteradament incomplertes. Tot un símptoma.

 

 

 

 

Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF 2014-2020)

 

El dia 12 de juny de 2014, l’equip directiu de la Direcció General de Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb el Director General al capdavant, van rebre el document de l’ECCF, que havien encarregat l’any anterior a la ICHN, amb el compromís d’estudiar-lo, traslladar-lo a un acord de Govern i poder presentar-lo passat l’estiu (de 2014). Han passat 78 mesos, és a dir 2.389 dies.

Aquella «Estratègia Catalana de Conservació de la Flora» (ECCF) va ser fruit de la col·laboració desinteressada d’uns 70 experts en biodiversitat vegetal, que vaig tenir el goig i l'honor de coordinar amb la cooperació d'Albert Palou, professor de la Universitat de Vic, a la secretaria tècnica, juntament amb un grup promotor i redactor que inclogué botànics d’altres universitats (de Barcelona, de l’Autònoma de Barcelona, de Lleida), del propi DAAM, del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i de professionals no adscrits a cap administració.

 La notícia apareguda aquell mateix dia al web de l'ECCF (supra) explicava que l’elaboració de l’Estratègia Catalana de Conservació de la Flora fou encarregada pel DAAM a la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), entitat que va procurar que el treball fos el més transversal i participatiu possible. El document final, de 217 pàgines, a més dels annexos i documentació complementària, es poden consultar encara a la web de la ICHN (https://ichn2.iec.cat/eccf.htm). Tant l’organització dels treballs com el document final seguien en tots els sentits les pautes dreçades per les  Estratègies de Conservació de la Flora genèriques que ja existien als nivells europeu i mundial, i com aquestes, adoptava l’horitzó temporal del 2020.

Organitzada en cinc àmbits temàtics, l'ECCF proposava, per a cadascun, programes i accions concretes, temporalitzats i valorats econòmicament, així com la constitució de plataformes de coordinació, particularment la creació d’un Observatori per a la Conservació de la Flora de Catalunya. Era previst de fer-ne una presentació pública en un acte que havia de tenir lloc després de l’estiu (de 2014). Va ser desconvocat sine die per càrrecs de la Direcció General. I fins avui. S'ha exhaurit tot un sexenni.

 

 

L'Estratègia catalana de Biodiversitat (ESNATURA)L'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (aprovada el 17 de juliol de 2018 pel Govern de la Generalitat, enllaç) reconeix (: 72) que l'ECCF es troba "pendent d’aprovació" i que marca les prioritats de conservació de flora." L'ESNATURA conté, com a línia d'actuació (Línia 21,:204) "Aprovar l’Estratègia catalana de conservació de flora i executar-ne les accions prioritàries", amb el següent contingut: "Es revisarà i actualitzarà l’Estratègia 2014-2020, que compta amb 54 mesures actualment pendents d’aprovar i desplegar. Es vincularà a l’Estratègia de conservació de flora ex situ, també aprovada i pendent d’executar." (vegeu la imatge infra)

 

 

Aquesta línia es considera de prioritat ** (= "prioritat alta", només n'hi ha de dues categories, amb un o dos asteriscs) (vegeu imatge infra)

 

 

El desenvolupament temporal de l'estratègia general es limita al punt 8.3 del document (ocupa únicament 11 línies de les 260 pàgines que té) i dóna una única referència cronològica concreta (?) de data (textualment: "és un instrument per orientar les polítiques de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya fins al 2030").

De moment, el compromís és tan incomplert com l'anterior (pel que fa a ESNATURA, 29 mesos, 893 dies), que tenien disponibles. Per ser de prioritat alta...

 

Té sentit aprovar ara una estratègia caducada?

 

Manca d'estratègia per a la flora

El menysteniment de la tasca feta pels membres de la Comissió Assessora de Flora Amenaçada de Catalunya, especialment la redacció després d'un any de treball de l'ECCF, la manca de compliment de la  paraula donada i l'ocultació (negativa a presentar públicament el document) del contingut de l'estratègia de flora a finals de 2014 em va decidir a presentar la dimissió de la presidència de la Comissió. Passat tot aquest temps, hom no pot negar que s'han dut a terme accions concretes de conservació de flora a Catalunya (en bona part promogudes per investigadors i professionals), però segueix mancant un marc estratègic adequat, programat, finançat, avaluat i difós, que fa que les mesures empreses siguin ocasionals, esporàdiques, no avaluades i, de cap manera, poden ser considerades un pla de conservació de flora. Més aviat, la manca de marc estratègic ha comportat la presa de decisions, segons el meu parer, erràtiques, contràries a l'ECCF que es declara assumir o contraproduents. Des de la manca de suport a la recerca en biodiversitat, la reposició de personal jubilat expert o la promoció de joves investigadors en conservació i en sistemàtica vegetal, passant per la reducció de finançament i la poca consideració al Banc de dades de Biodiversitat, el no compliment dels compromisos legals (centenars d'espècies que haurien de tenir, per llei,  pla de recuperació o de conservació abans de 2011 i 2013 respectivament) o les subvencions i ajuts a la conservació d'espècies que no responen a una selecció prioritzada de tàxons amb necessitats sinó als projectes d'interès dels peticionaris, entre moltes altres, fan ben palesa la conseqüència de la manca d'una estratègia de flora.

 

Tampoc esperem cap explicació ni justificació per part dels responsables polítics i tècnics actuals, que han considerat convenient una altra aplicació dels escassos recursos que el Govern esmerça en matèria de conservació de la natura, més orientada potser a un enfocament ecosistèmic que a la preservació de les espècies com a elements bàsics de la diversitat biològica d'un país. Quan sigui possible, una avaluació independent podrà documentar les conseqüències de no haver volgut i/o pogut i/o sabut adoptar i aplicar el compromís estratègic que els experts en biodiversitat vegetal vam presentar a la Generalitat de Catalunya.

 


 

Citació recomanada


Blanché, C. (2021) - Una estratègia caducada abans de ser aprovada. E-Opinió núm. 49. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

Darrera actualització de dilluns, 4 de gener de 2021 18:08