Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Llista Vermella d'Andorra
dijous, 12 de febrer de 2009 20:02
AddThis Social Bookmark Button

  • Títol: Check-List i Llista Vermella de la flora d'Andorra
  • Autors: Carrillo, E., A. Mercadé, J.M. Ninot, J. Carreras, A. Ferré & X. Font
  • Any de publicació: 2008
  • Editat per: Centre d'Estudis de la neu i de la muntanya d'Andorra (CENMA) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) i Ministeri de Turisme i Medi Ambient d'Andorra
  • ISBN: 978-99920-0-481-4
  • Pàgines: 488

Projecte iniciat fa alguns anys (cf. Carrillo et al., 2005 ), ha comportat la revisió de la bibliografia prèviament publicada sobre la flora d'Andorra, la revisió de material d'herbari i la comprovació al camp dels censos i de l'estat de les poblacions.

L'obra inclou un "doble contingut". D'una banda, la llista verificada ("Check-list") de la flora vascular del Principat d'Andorra, seguint principalment el criteri taxonòmic de la Flora dels Països Catalans i, en determinats casos, de Flora Iberica. La llista completa es presenta a les pàgines 22-50 i hi reconeix un total de 1537 tàxons.

De l'altra, la Llista Vermella, pròpiament dita. Seguint els criteris de la UICN (2001), s'hi inclouen 346 tàxons que es consideren amenaçats. No se n'assenyala cap com a EW ni RE, tot i que algunes espècies no han estat retrobades des de fa diverses desenes d'anys, però els autors insisteixen que encara cal una recerca sobre el terreny més intensa per tal de poder constatar extincions globals o regionals. La categoria CR inclou 56 tàxons, dels quals 19 són plantes lligades als conreus que es troben en regressió a causa dels canvis en l'ús del sòl i l'abandonament de les tasques agrícoles.89 tàxons són atribuïts a la categoria EN, la majoria pel criteri D (<250 exemplars), generalment en situació de límit d'àrea (espècies mediterrànies o bé espècies medioeuropees/atlàntiques que troben a Andorra el seu extrem de distribució); com ja indiquen els autors, la superfície relativament petita del territori considerat justifica de vegades la relativa raresa de certs tàxons (molt poques citacions i poblacions) i la seva atribució a EN. Els tàxons qualificats com a VU són el grup més nombrós (153 tàxons), relativament abundants en certes valls pirinenques, mentre que són rars en d'altres; l'anàlisi de la situació a Andorra atribueix la categoria VU principalment a espècies que compleixen únicament el criteri D2 (àrea i nombre de localitats reduïts), tot i que no es troben subjectes a regressió o a amenaces demostrades i que, igualment, s'explica en part per la petita dimensió del territori. Les espècies identificades com a DD són 48, a causa de les escasses dades disponibles, sovint provinents d'una sola localitat coneguda o amb un deficient coneixement taxonòmic. El catàleg es completa amb 46 tàxons qualificats com a NT i 34 com a LC.

La llista es presenta en forma de catàleg alfabètic i també en format de fitxes que ocupen una pàgina cadascuna, i que inclouen la categoria UICN, una petita il·lustració sobre cada espècie i el mapa d'Andorra amb la presència en quadrícules UTM, juntament amb una breu descripció de l'ecologia, la distribució i l'abundància al Principat.

Es tracta del primer instrument de diagnosi de l'estat de la flora a Andorra i ha de servir com a eina estratègica per a l'adopció de les mesures de gestió adequades, en un context legislatiu significativament diferent a la resta de territoris dels Països Catalans, principalment a causa de la no-pertinença d'Andorra a la Unió Europea i, per tant, a l'absència dels instruments legals propis de la UE. 

Mes informació


Figura 1.- Percentatges de tàxons atribuïts a les diverses categories de la UICN de la Flora d'Andorra, segons Carrillo et al (2005) (sobre 1530 tàxons; a l'obra recensada, s'ha ampliat la base total a 1537)

 

 

Darrera actualització de dijous, 12 de febrer de 2009 20:37