Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Nova publicació: "Poblaciones en peligro"
diumenge, 29 de novembre de 2009 23:25
AddThis Social Bookmark Button

POBLACIONES EN PELIGRO: VIABILIDAD DEMOGRAFICA DE LA FLORA VASCULAR AMENAZADA DE ESPAÑA
Autors: Iriondo, J. M., Albert, M. J., Jiménez-Benavides, L., Domínguez-Lozano, F. & Escudero, A. [eds.]
Edita: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Lloc de Publicació: Madrid
Any: 2009
ISBN: 9788480147460
Pàgines: 241


Un cop analitzada la informació de la caracterització demogràfica de les poblacions, s’han comprovat les dades referdes a canvis en la mida poblacional com a producte del balanç de mortalitats i reclutaments escaiguts durant el seu seguiment dinàmic durant 3 anys i se n’ha avaluat la probabilitat d’extinció en un futur. Així, en consonància amb els criteris A i E de la UICN, les dades obtingudes permeten aplicar els paràmetres més prescriptius per a la correcta catalogació de cada tàxon avaluat.

A més, fruit del treball de seguiment de tants tàxons diferents, s’ha pogut avaluar una metodologia, que també recull el llibre, que pot ser d’aplicació en moltes de le espècies que resten per analitzar i que constitueix un primer pas cap a la preparació de Llibres Vermells de segona generació, amb dades sobre dinàmica poblacional no escomesos de manera regular amb anterioritat.

El llibre presenta els resultats en forma de fitxes monogràfiques signades pels diversos autors. Les espècies dels Països Catalans cobertes pel llibre (un total de 8, 4 de les quals catalogades com a CR) es citen a continuació. Noteu que l’avaluació és feta per a poblacions (les projeccions de futur fruit de les matrius de transició no són pas les mateixes per a cada població, la qual cosa permet racionalitzar i prioritzar els esforços de conservació amb base científica). Igualment, s’ha de destacar que s’inclou la referència a la avaluació segons el criteri E de la UICN, que es dóna per primera vegada per a tàxons de la nostra flora:


Anarrhinum fruticosum Desf
Categoria segons Lista Roja 2008: CR A4ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i,ii); D
Serra de Crevillent (Alacant)
VALORACIÓ UICN (2001)- Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 0%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Quasi Amenaçat”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 100 anys superior al 70%. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Arenaria bolosii (Cañigueral) L. Sàez & Rosselló
Categoria segons Lista Roja 2008: CR B1ab(iii) + 2ab(iii)
Puig de Maçanella (Mallorca)
VALORACIÓ UICN (2001)-Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 5% . A3b: "Quasi amenaçat". Probabilitat d’extinció estimada per als interval de 10 i 20 anys és del 0% i per a 100 anys, del 100 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Euphorbia fontqueriana Greuter
Categoria segons Lista Roja 2008: CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Puig de Maçanella (Mallorca)
VALORACIÓ UICN (2001)-Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 23% . A3b: "En Perill". Probabilitat d’extinció estimada per als interval de 10 anys és del 4%, per a  20 anys és del 47% i per a 100 anys, del 100 %. El criteri E li confereix la categoria “En Perill”

Thymus webbianus Rouy
Categoria segons Lista Roja 2008: CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Endemisme diànic (Penyal d’Ifac i Serra Gelada)
VALORACIÓ UICN (2001)-Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 0% . A3b: "Quasi amenaçat". Probabilitat d’extinció estimada per als intervals de 10, 20 i 100 anys és del 0 % (Benidorm), i del 0,5 % a 100 anys (Calp). El criteri E li confereix la categoria “Quasi amenaçat”

Delphinium bolosii C. Blanché & Molero
Categoria segons Lista Roja 2008: EN B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1
Endemisme del Priorat i la Noguera (Catalunya)
VALORACIÓ UICN (2001)
-Ulldemolins (Priorat): Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 0,4%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Quasi Amenaçat”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys és del 0%, per a l’interval de 100 anys és del 78%. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”
-Rubió de Baix (Noguera): Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 69%. El criteri A3b li confereix la categoria de “En Perill”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys inferior als límits establerts i a  100 anys, del 100 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Linaria orbensis Carretero & Boira
Categoria segons Lista Roja 2008: EN A4c; B1ac(iv)+2ac(iv)
Endemisme de la Marina Alta
VALORACIÓ UICN (2001)
-Orba: Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 54%. El criteri A3b li confereix la categoria de “En Perill”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10anys és del 27%, per a  20 anys, del 47% i per a  100 anys, del 89 %. El criteri E li confereix la categoria “En Perill”

Limonium geronense Erben
Categoria segons Lista Roja 2008: VU A3b; B1ab(i,ii,iii,iv,v) + 2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i); E
Endemisme del Cap de Creus i de la Serra de l’Albera
VALORACIÓ UICN (2001)
-Cap Norfeu: Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 10%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Vulnerable”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys inferior als límits establerts i a  100 anys, del 100 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Verbascum fontqueri Benedí & J.M. Montserrat
Categoria segons Lista Roja 2008: VU B1ac(iii,iv) + 2ac(iii,iv); D2; E
Endemisme de les comarques centrals valencianes
VALORACIÓ UICN (2001)
-Llombai: Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 0%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Quasi Amenaçat”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys inferior als límits establerts i a  100 anys, del 62 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”
-Real de Montroi: Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 10%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Quasi amenaçat”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys inferior als límits establerts i a  100 anys, del 100 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”
-Picassent: Reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 0%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Quasi Amenaçat”. Probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys inferior als límits establerts i a  100 anys, del 90 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Darrera actualització de diumenge, 29 de novembre de 2009 23:49