Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
E-flaixos en BCP, 22
dimarts, 20 de novembre de 2012 14:18
AddThis Social Bookmark Button

González-Mancebo, J.M., G. M. Dirkse, J. Patiño, F. Romaguera, O. Werner, R.M. Ros & J.L. Martín (2012)Applying the IUCN Red List criteria to small-sized plants on oceanic islands: conservation implications for threatened bryophytes in the Canary Islands. Biodiversity and Conservation 21 (14): 3613-3636

Un equip de botànics i tècnics de gestió de la biodiversitat de Canàries, juntament amb experts en briòfits de Múrcia, Holanda i Bèlgica s’han enfrontat a l’aplicació dels criteris UICN d’avaluació de categories de les llistes vermelles per a plantes de mida petita i que ocupen poca superfície, i arriben a la conclusió que cal fer-hi algunes adaptacions, que poden ser d’interès per a d’altres casos similars en d’altres territoris i grups de plantes.

Els investigadors apliquen quatre modificacions substancials per adaptar els criteris UICN a plantes petites (en aquest cas, briòfits) i, encara, a territoris petits (illes). Les quatre modificacions, de manera resumida, són:
i)    Reducció de la malla de l’àrea d’ocupació (AOO) de 4 km2 a 0,25 km2 (0,5 x 0,5 km)
ii)   Selecció de nous llindars de AOO a aquesta escala més petita: 80 quadrats per a les NT (50% de l’àrea de distribució) i reducció d’1/4 per a les altres categories: 20 quadrats per a les VU, 5 per a les EN i 1 per a les CR
iii)   Adaptació de la “mida de la localitat” a la mida de l’hàbitat (en hàbitats molt reduïts)
iv)  Adaptació dels llindars d’extensió de presència (EOO) a la petita superfície de les illes, per correcció de l’extensió d’hàbitats amenaçats a cada estatge de vegetació.

Més informació


Colla, S.R., F.Gadallah, L.Richardson, D.Wagner & D. Gall (2012). Assessing declines of North American bumble bees (Bombus spp.) using museum specimens. Biodiversity and Conservation 21 (14): 3585-3595

Els abellots del gènere Bombus, un dels grups de pol·linitzadors més important, ha sofert un declivi poblacional poc documentat geogràficament i en el temps. Un equip nordamericà ha pogut determinar el risc d’extinció i la datació del declivi de 21 espècies d’aquests insectes a través de l’anàlisi dels espècimens de les col·leccions de museus des del s. XIX.

Més informació

 

Bombus hortorum pol·linitzant Delphinium montanum (Fotos: M. Bosch, vegeu Bosch, 2011, Esperó de muntanya, a la Planta del Mes del Portal BioC)Gillespie, T.W., B. Lipkin, L. Sullivan, D. R. Benowitz, S. Pau & G. Keppel (2012) The rarest and least protected forests in biodiversity hotspots. Biodiversity and Conservation 21 (14): 3597-3611


Els autors intenten identificar les regions del món on focalitzar esforços de conservació en boscos, a través de SIG i anàlisi de sensors remots. Conclouen que els boscos més rars i menys protegits a l’interior dels hotspots de diversitat es troben en illes o arxipèlags, com ara  San Félix-San Ambrosio, Tubuai, Maldives o Yap. A la regió mediterrània s’identifiquen boscos de Creta i d’altres punts de la mediterrània oriental.

Més informació